By

Ellen Melis
Vanaf 1 januari 2021 neemt Santé Partners de maatschappelijke activiteiten en het jongerenwerk van Stichting Kulturhus Westervoort over. Santé Partners zet deze activiteiten voort in samenhang met de activiteiten van Mikado (onderdeel van Santé partners). “We borgen hiermee de continuïteit van het jongerenwerk en de maatschappelijke activiteiten voor de inwoners van Westervoort. Zeker in een...
Read More
Het is ons doel om u de zorg te blijven geven die u van ons gewend bent. Op dit moment kunnen we de consequenties en de omvang van het coronavirus echter niet voorzien.
Read More
Vanuit onze merken Vitras en STMR zijn we er voor inwoners en cliënten als zij zich zorgen maken over hun gezondheid of die van hun naaste(n), behoefte hebben aan een luisterend oor, in de knel zitten of zich extra gespannen voelen. We geven de juiste aandacht, begeleiding en ondersteuning. Misschien niet altijd op de manier...
Read More
Santé Partners is voorbereid op een verdere verspreiding van het coronavirus. We volgen daarbij nauwgezet de richtlijnen van het RIVM. Voor alle vragen en antwoorden verwijzen we u dan ook naar de website van het RIVM.
Read More
Een aantal zorgpartijen in de Gelderse Vallei heeft de intentie om vanaf het voorjaar van 2020 samen de acute verpleegkundige nachtzorg bij mensen thuis uit te voeren.
Read More
Deelnemen aan een groep van het Maatschappelijk Werk kan een prettige manier zijn om ervaringen te delen, van elkaar te leren en elkaar te steunen.
Read More
Ronald Buijs is op 1 juli 2019 aangetreden als lid van de Raad van Toezicht van Santé Partners. Met het aantreden van Guus van Montfort als voorzitter per 1 september jl. is de raad gecompleteerd.
Read More
De juiste medicatie op het juiste moment aan de juiste cliënt geven is cruciaal. Daar wil je geen fouten in maken. Het is nog gebruikelijk dat de apotheek de lijst van de medicatie én de medicatie verstrekt. Deze medicatielijst ligt bij de cliënt thuis.
Read More
Eerder hebt u kunnen lezen dat Santé Partners de ambitie heeft om in de komende zeven jaar in tien gemeenten in Utrecht en Gelderland voor 600 cliënten zorgwoningen te realiseren.
Read More
Regionale samenwerking is steeds belangrijker. Om goede, bij voorkeur de beste, zorg voor onze patiënten en cliënten te realiseren, hebben we elkaar nodig.
Read More
1 2 3