Altijd (t)huis woningen voor 600 mensen met een intensieve zorgvraag

Zorgorganisatie Santé Partners, vermogensbeheerder Syntrus Achmea en FAME Planontwikkeling slaan handen ineen.

Op vrijdag 7 december jl. hebben zorgorganisatie Santé Partners, Syntrus Achmea Real Estate & Finance en FAME Planontwikkeling een samenwerkingsovereenkomst getekend. Deze drie organisaties zien dat samenwerken de nodige versnelling kan geven om nieuwe woningen voor mensen met een intensieve zorgvraag te ontwikkelen. Santé Partners heeft de ambitie om in de komende 7 jaar in 10 gemeenten in Utrecht en Gelderland voor 600 cliënten zorgwoningen te realiseren.

Toenemende behoefte aan woningen inclusief zorg
Nederland kent de komende jaren een sterke groei van ouderen. In sommige gemeenten verdubbelt het aantal 75+’ers zelfs. Daarnaast moeten mensen langer zelfstandig blijven wonen en is er steeds meer sprake van scheiden van wonen en zorg. Hierdoor ontstaat een enorme behoefte aan woningen voor ouderen met een intensieve zorgvraag. Om hier invulling aan te geven is deze unieke samenwerking tot stand gekomen. “We moeten de handen ineen slaan” is het credo van deze drie organisaties. “Door krachten te bundelen nemen we onze maatschappelijke en menselijke verantwoordelijkheid”.

Leven, wonen en meedoen zoals cliënt wil
Uiteraard werkt Santé Partners ook intensief samen met andere partners zoals gemeenten, woningcorporaties, zorgverzekeraars en het zorgkantoor. Gerjo Gloudemans, manager Wonen en Behandelen van Santé Partners is van mening dat de cliënt voorop moet staan. “Wij staan ervoor dat mensen kunnen leven, wonen en meedoen zoals zij dat willen. En daarvoor zijn bepaalde woonconcepten nodig.” Gerrit van der Pol, senior planontwikkelaar bij FAME Planontwikkeling: “Momenteel worden op diverse locaties concrete plannen gemaakt. We hebben in een visietraject voorafgaand aan deze ontwikkelovereenkomst de woonconcepten volledig afgestemd op visie en identiteit van Santé Partners.”

Huurwoningen middensegment
“De behoefte aan geschikte huurwoningen, waar zorg altijd in de buurt is, zien we nu al”, aldus Gloudemans. Vooral voor cliënten die een huurwoning in het middensegment (tussen € 650,- en € 950,- per maand) zoeken. Om aan deze behoefte te kunnen voldoen zijn meer woningen inclusief zorg- en dienstenarrangementen nodig. FAME Planontwikkeling heeft twee woonconcepten ontwikkeld. Wonen met een Plus biedt een alternatief voor het verzorgingshuis en Beschermd Wonen vervangt het traditionele verpleeghuis. Gloudemans: “Deze samenwerking geeft ons de mogelijkheid cliënten in hun eigen sociale omgeving in een volwaardige woning te laten wonen, omdat zorg die nodig is flexibel en op maat kan worden ingezet.”

Onderdeel brede overeenkomst
De 600 woningen maken deel uit van de overeenkomst die FAME en Syntrus Achmea vorig jaar sloten. Daarin spraken zij af de komende jaren circa 3000 woningen te ontwikkelen voor mensen met een intensieve zorgvraag. Daarbij worden mensen in staat gesteld om met een contractuele scheiding van wonen en zorg zelf een eigen woonruimte in het middensegment te huren in plaats van te worden opgenomen in een zorginstelling. Voor de bewoners is dit financieel vaak veel aantrekkelijker.

Nieuwsberichten

Vanaf 1 juni 2020 start Santé Partners (STMR en Vitras) samen met collega zorgorganisaties Icare, Opella en Vilente, Huisartsen Gelderse...
Het is ons doel om u de zorg te blijven geven die u van ons gewend bent. Op dit moment...
Vanuit onze merken Vitras en STMR zijn we er voor inwoners en cliënten als zij zich zorgen maken over hun...

Postadres
Santé Partners
Postbus 6063
4000 HB Tiel

Telefoonnummer
0344 – 679300

KvK-nummer 41060187