Day

november 6, 2019
De juiste medicatie op het juiste moment aan de juiste cliënt geven is cruciaal. Daar wil je geen fouten in maken. Het is nog gebruikelijk dat de apotheek de lijst van de medicatie én de medicatie verstrekt. Deze medicatielijst ligt bij de cliënt thuis.
Read More
Eerder hebt u kunnen lezen dat Santé Partners de ambitie heeft om in de komende zeven jaar in tien gemeenten in Utrecht en Gelderland voor 600 cliënten zorgwoningen te realiseren.
Read More
Regionale samenwerking is steeds belangrijker. Om goede, bij voorkeur de beste, zorg voor onze patiënten en cliënten te realiseren, hebben we elkaar nodig.
Read More
We staan met elkaar voor een enorme uitdaging! Momenteel is er een chronisch tekort aan mensen die werkzaam zijn in de zorg. Nu werken een op zeven werkende mensen in de zorg en in 2040 moeten dit een op vier werkenden zijn om alle zorg te kunnen leveren die nodig is.
Read More