Day

september 9, 2019
Voor deze netwerkbijeenkomst is Ernst van Koesveld, wnd. directeur-generaal van het ministerie van VWS uitgenodigd. Ernst van Koesveld is de opvolger van Kees van der Burg die per 1 september jl. de overstap maakt naar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gesprek wordt geleid door Ron Axt, voorzitter van de raad van bestuur van...
Read More