1e Online Alzheimer Café Nieuwegein

“Een van onze grootste vrijheden is dat we kunnen kiezen hoe we op de dingen reageren”

Onderwerp: Hoe corona een beroep doet op veerkracht.  

In het eerste online Alzheimercafé Nieuwegein staan we stil bij de invloed van corona op het welbevinden van mensen met dementie. GZ-psycholoog Margot Holweg zal ons meer vertellen over de gevolgen van het wegvallen van activiteiten en structuur in relatie tot de werking van de hersenen bij dementie. Daarna gaan we met casemanager Saskia Meesters in gesprek over hetgeen zij heeft meegemaakt het laatste jaar. Hoe hebben de corona-maatregelen haar werk als casemanager beïnvloedt? En hoe heeft zij haar cliënten zien omgaan met de gevolgen van het virus?

We houden de avond interactief: u kunt via de chat vragen stellen en eigen ervaringen delen. Aan het einde van de bijeenkomst delen we praktische tips en adviezen: op welke (on- en offline) plekken is ondersteuning voor mensen met dementie en mantelzorgers te vinden, binnen de maatregelen die op dat moment van kracht zijn? Tenslotte staan we stil bij enkele veranderingen binnen Alzheimercafé Nieuwegein.

Wanneer & waar

  • Datum & tijd: donderdag 20 mei 2021, 19:00 – 20:30 uur
  • Locatie: Online (Microsoft Teams)

Organisatie
Alzheimer Nederland afdeling Lekstroom, ZorgSpectrum, Vitras, Movactor en Steunpunt Mantelzorg.

Aanmelden
Als u (kosteloos) wilt deelnemen aan de bijeenkomst, dan kunt u zich opgeven per e-mail bij Annette Stock (a.stock@santepartners.nl). Zij zal u een dag van tevoren een link sturen voor de bijeenkomst. De avond van de bijeenkomst kunt u vanaf 19.00 uur inloggen, het programma begint om 19.30 uur.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maartje Hoens 06-10104432 (ZorgSpectrum) of Annette Stock, 06-10459638 (Vitras).
Voor technische vragen kunt u de avond zelf contact opnemen met Lianca Benschop (06-10213588)) of Maartje Hoens (06-10104432).

 

Leave a Reply