De wijkverpleging verder onder druk

Blog van Ron Axt, Bestuursvoorzitter Santé Partners De budgetkeuzes die VWS maakt, zijn niet altijd te begrijpen. In het beleidsjargon wordt veel gesproken over het...
Read More

De Bloementuin Geldermalsen in beeld

Jocko Rensen, de vloggende wethouder uit Houten, maakte tijdens een werkbezoek aan onder andere de kleinschalige woonvorm de Bloementuin in Geldermalsen een leuke vlog over...
Read More

Bestuurlijke fusie Mikado en STMR

Na een uitgebreide verkenning heeft Stichting Mikado besloten zich per 1 januari 2018 aan te sluiten bij STMR Het gaat hier om de welzijnsdiensten die...
Read More

Vitras en STMR vormen
samen Santé Partners

Vitras en STMR hebben de gezamenlijke missie om mensen te ondersteunen zodat zij kunnen leven, wonen en meedoen zoals zij dat willen. Met deze missie...
Read More

Samen scrummen aan nieuw thuisbegeleidingstraject

Medewerkers Thuisbegeleiding van Santé Partners ontwikkelen een nieuw thuisbegeleidingstraject aan de hand van de Scrum methodiek.
Read More

Vernieuwend leren binnen
Santé Partners met AR

De Voorbehouden en Risicovolle Handelingen conform de KICK-protocollen binnen de langdurige zorg oefenen en toetsen met een AR-bril op!
Read More

Wonen met dementie in Geldermalsen

Komende maand opent Santé Partners de deuren van de vierde woongroep in De bloementuin Geldermalsen. Deze speciale woonvorm voor mensen met dementie is uniek voor...
Read More

Belang samenwerking met mantelzorgers onderstreept met nieuw beleid

Vitras onderstreept goede communicatie en samenwerking tussen mantelzorgers en professionals. Dit doet zij door regelmatig activiteiten, trainingen en cursussen te organiseren. En vanuit een heldere...
Read More

Plezier in Westlede met
zorgrobot ZORA

Door de inzet van technologie zorgen voor waardevolle momenten voor bewoners in alle woonlocaties van Santé Partners, mantelzorgers en zorgmedewerkers.
Read More