Category

Geen categorie
Voor deze netwerkbijeenkomst is Ernst van Koesveld, wnd. directeur-generaal van het ministerie van VWS uitgenodigd. Ernst van Koesveld is de opvolger van Kees van der Burg die per 1 september jl. de overstap maakt naar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gesprek wordt geleid door Ron Axt, voorzitter van de raad van bestuur van...
Read More
Vanaf 31 augustus 23.00 uur is het voor alle 440.000 inwoners in Arnhem en omgeving mogelijk om ‘s nachts niet uitstelbare zorg thuis te krijgen.
Read More
Met ingang van 1 juli jl. zijn Diny Koreman en Jan Roelofs teruggetreden na hun jarenlange inzet voor de Raad van Toezicht van STMR en Vitras. Ronald Buijs versterkt vanaf 1 juli de raad van Toezicht van Santé Partners. Met ingang van 1 september zal Guus van Montfort de Raad van Toezicht weer op volle...
Read More
Op 8 juli jl. hebben Santé Partners en Woonstichting De Kernen een samenwerkingsovereenkomst getekend…
Read More
Bij de start van het Smarter Buildings project was duidelijk dat er twee pilots gerealiseerd gaan gerealiseerd gaan worden met de slimme technologie. De tweede pilot betreft de locatie Elisabeth hof van Sante Partners te Culemborg.
Read More
Op dinsdag 26 maart is de Alliantie Kinderarmoede Nederland gelanceerd. Meer dan 100 partners, waaronder Santé Partners, hebben een convenant ondertekend.
Read More
Kwaliteitskeurmerken toegekend aan thuiszorgteams, woonzorglocatie, sociaal werk en personenalarmering
Read More
Zorgorganisatie Santé Partners, vermogensbeheerder Syntrus Achmea en FAME Planontwikkeling slaan handen ineen.
Read More
Er komt een speciaal coördinatiepunt om de ouderenzorg in de regio Zuidoost Utrecht beter te stroomlijnen. Dat zijn 18 organisaties en gemeenten gisteren overeengekomen in het Diakonessenhuis is Zeist.
Read More
1 2 3 4