By

medewerker
Na een uitgebreide verkenning heeft Stichting Mikado besloten zich per 1 januari 2018 aan te sluiten bij STMR Het gaat hier om de welzijnsdiensten die Mikado biedt in de Gemeenten Duiven en Westervoort. Door de bestuurlijke samenwerking met STMR kan Mikado op de vertrouwde manier verder werken; onder dezelfde naam en met het huidige personeel...
Read More
Vitras en STMR hebben de gezamenlijke missie om mensen te ondersteunen zodat zij kunnen leven, wonen en meedoen zoals zij dat willen. Met deze missie als uitgangspunt onderzochten beide organisaties het afgelopen jaar de toegevoegde waarde van een fusie. Na deze zorgvuldige verkenning hebben Vitras en STMR elkaar gevonden in een visie op de toekomst...
Read More
Medewerkers Thuisbegeleiding van Santé Partners ontwikkelen een nieuw thuisbegeleidingstraject aan de hand van de Scrum methodiek.
Read More
De Voorbehouden en Risicovolle Handelingen conform de KICK-protocollen binnen de langdurige zorg oefenen en toetsen met een AR-bril op!
Read More
Komende maand opent Santé Partners de deuren van de vierde woongroep in De bloementuin Geldermalsen. Deze speciale woonvorm voor mensen met dementie is uniek voor Geldermalsen.
Read More
Vitras onderstreept goede communicatie en samenwerking tussen mantelzorgers en professionals. Dit doet zij door regelmatig activiteiten, trainingen en cursussen te organiseren. En vanuit een heldere visie en vernieuwd beleid op Mantelzorg.
Read More
Door de inzet van technologie zorgen voor waardevolle momenten voor bewoners in alle woonlocaties van Santé Partners, mantelzorgers en zorgmedewerkers.
Read More
Huisartsen, Ziekenhuis Rivierenland, STMR en apotheken in Rivierenland vormen met zorgverzekeraar Menzis een Wondexpertise Netwerk en werken samen intensief aan het verkorten van de genezingsduur voor mensen met complexe wonden.
Read More
Op de eerste dag van De Mantelzorgmonologen op maandag 13 november in het Beauforthuis in Zeist kwam het allemaal samen: het belang van integrale dementiezorg en van samenwerking met mantelzorgers, ook en vooral voor cliënten met een vorm van dementie. Na deze theatervoorstelling, die werd georganiseerd rondom de Dag van de Mantelzorg, ontving bestuurder mevrouw...
Read More