Day

januari 24, 2018
Vitras en STMR hebben de gezamenlijke missie om mensen te ondersteunen zodat zij kunnen leven, wonen en meedoen zoals zij dat willen. Met deze missie als uitgangspunt onderzochten beide organisaties het afgelopen jaar de toegevoegde waarde van een fusie. Na deze zorgvuldige verkenning hebben Vitras en STMR elkaar gevonden in een visie op de toekomst...
Read More
Medewerkers Thuisbegeleiding van Santé Partners ontwikkelen een nieuw thuisbegeleidingstraject aan de hand van de Scrum methodiek.
Read More
De Voorbehouden en Risicovolle Handelingen conform de KICK-protocollen binnen de langdurige zorg oefenen en toetsen met een AR-bril op!
Read More
Komende maand opent Santé Partners de deuren van de vierde woongroep in De bloementuin Geldermalsen. Deze speciale woonvorm voor mensen met dementie is uniek voor Geldermalsen.
Read More
Vitras onderstreept goede communicatie en samenwerking tussen mantelzorgers en professionals. Dit doet zij door regelmatig activiteiten, trainingen en cursussen te organiseren. En vanuit een heldere visie en vernieuwd beleid op Mantelzorg.
Read More
Door de inzet van technologie zorgen voor waardevolle momenten voor bewoners in alle woonlocaties van Santé Partners, mantelzorgers en zorgmedewerkers.
Read More
Huisartsen, Ziekenhuis Rivierenland, STMR en apotheken in Rivierenland vormen met zorgverzekeraar Menzis een Wondexpertise Netwerk en werken samen intensief aan het verkorten van de genezingsduur voor mensen met complexe wonden.
Read More